Menuju KERIDHOAN ALLAH

Jaka Simbara

BERMULA DARI KEINGINAN UNTUK BERBAGI DENGAN SESAMA , NASEHAT MENASEHATI DALAM KEBENARAN
MAKA BLOG INI ADA .


"DAN HENDAKLAH ADA DI ANTARA KAMU SEGOLONGAN UMAT YANG MENYERU KEPADA KEBAJIKAN, MENYURUH KEPADA YANG MAKRUF, DAN MENCEGAH DARI YANG MUNGKAR. MEREKALAH ORANG-ORANG YANG BERUNTUNG" (QS ALI IMRAN:104)


DAN SESUNGGUHNYA KAMI JADIKAN UNTUK ISI NERAKA JAHANNAM KEBANYAKAN DARI JIN DAN MANUSIA, MEREKA MEMPUNYAI HATI, TETAPI TIDAK DIPERGUNAKANNYA UNTUK MEMAHAMI AYAT - AYAT ALLAH, DAN MEREKA MEMPUNYAI MATA, TETAPI TIDAK DIPERGUNAKANNYA UNTUK MELIHAT TANDA - TANDA KEKUASAAN ALLAH, DAN MEREKA MEMPUNYAI TELINGA, TETAPI TIDAK DIPERGUNAKANNYA UNTUK MENDENGAR AYAT - AYAT ALLAH. MEREKA ITU SEBAGAI BINATANG TERNAK, BAHKAN MEREKA LEBIH SESAT LAGI. MEREKA ITULAH ORANG - ORANG YANG LALAI. (QS AL A'RAAF : 179)


JADIKANLAH HIDUP INI SEBAGAI LADANG AMAL UNTUK BEKAL DI AKHERAT KELAK YANG ABADI. HIDUP HANYA SEKALI, JANGANLAH KITA SIA-SIAKAN. INILAH SAAT YANG MENENTUKAN TEMPAT KITA KELAK, DI SURGA......, ATAUKAH NERAKA......Rabu, 29 Februari 2012

TUJUAN ALLAH MENCIPTAKAN HARTA

TUJUAN ALLAH MENCIPTAKAN HARTA

oleh Jaka Simbara pada 1 Februari 2012 pukul 16:08 ·


Assalaamu Alaikum Warakhmatullaahi Wabarakaatuh

Dalam musnad dari Nabi  ALLAH SWT berfirman :

 " Sesungguhnya kami turunkan harta adalah untuk didirikannya sholat dan ditunaikannya zakat ...."

Di sini    ALLAH     memberitahu
bahwa harta itu diturunkan adalah untuk membantu dilaksanakannya hak ALLAH yaitu sholat , dan untuk dilaksanakannya hak para hamba-NYA yaitu ditunaikannya zakat, dan bukan untuk dijadikan kesenangan hidup belaka, sebagaimana makanan untuk binatang. Karena itu ALLAH menyampaikan bahwa  kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, dan hanya seperti permainan belaka. Nah....karena dunia yang tidak berharga jika dibandingkan dengan akherat itulah, maka ALLAH memberikan dunia untuk kaum kafir, yang bebas berbuat apa saja, menghalalkan segala cara untuk mencari harta sehingga kaya raya, yang kemudian kelak akan dipaksa menjalani siksa neraka yang abadi,  sebagaimana janji ALLAH  kepada Nabi Ibrahim yang tercantum dalam AL-QUR'AN  sbb:

" Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa " Yaa  Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman sentausa, dan berikanlah rezki dari buah2an kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada ALLAH dan hari kemudian "  kemudian ALLAH berfirman : " Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali "  (QS  AL-BAQARAH : 126)

Karena itu jangan heran jika kita melihat orang yang jauh dari ALLAH , hidupnya kelihatan serba kaya dan mewah, karena itulah istidrad (pancingan ALLAH) , sehingga mereka makin jauh dari ALLAH, yang kemudian ketika waktu ajal tiba, mereka akan terbelalak mata, menghadapi siksa yang dahsyat, dari sebab kedurhakaan mereka terhadap ALLAH.     

Minggu, 29 Januari 2012

PENYEBAB DOA SESEORANG TIDAK DIKABULKAN OLEH ALLAH

Assalaamu Alaikum Warakhmatullaahi Wabarakaatuh.

Di dalam AL-QUR'AN ALLAH berfirman

"Berdoalah kepada Ku niscaya akan kuperkenankan bagimu " ( QS  GHAFIR : 60 )

ayat ini adalah janji ALLAH kepada orang2 yg beriman dan beramal sholeh, bahwa ALLAH akan mengabulkan doa - doa mereka. Tentunya dengan syarat bahwa orang tersebut adalah seorang hamba yang memenuhi hak-hak ALLAH dan senantiasa ta'at dan berserah diri pada ALLAH.   Dalam sebuah hadits diriwayatkan sebagai berikut : suatu ketika sekelompok orang bertanya kepada Rasululllah SAW
" Sesungguhnya kami berdoa kepada-NYA, tetapi Ia tidak mengabulkannya " , maka Beliau menjawab :  " Karena hati kalian telah mati yang disebabkan sepuluh perkara  :

1.  Kalian mengenal ALLAH, tetapi kalian tidak menunaikan hak-hak-NYA. 
     Penjelasan :  hak-hak ALLAH, misalnya hak untuk disembah melalui ritual sholat. Jika kita sholatnya masih malas-malasan atau bahkan bolong-bolong, maka ALLAH akan enggan mengabulkan doa-doa kita.
2.  Kalian membaca AL-QUR'AN, tetapi kalian tidak mengamalkannya.
3.  Kalian mengaku memusuhi setan. tetapi kalian menurutinya
4.  Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya
5.  Kalian mengaku cinta surga, tetapi kalian tidak berbuat untuknya
6.  Kalian mengaku takut kepada neraka, tetapi kalian tidak berhenti berbuat dosa
7.  Kalian mengaku bahwa kematian adalah nyata, tetapi kalian tidak bersiap diri menghadapinya
8.  Kalian sibuk mencari aib orang lain. tetapi kalian tidak menghiraukan aib diri kalian sendiri
9.  Kalian memakan rizki ALLAH, tetapi kalian tidak mensyukurinya
10 Kalian mengubur orang mati, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya "

Demikianlah hal-hal yang menyebabkan tertolaknya doa, yang kesemuanya saling berkaitan. Apabila kita menunaikan hak-hak ALLAH, yang dalam hal ini adalah sholat, dan jika ini dikerjakan dengan benar dan ikhlas semata karena ALLAH, maka akan berdampak membuka hati sehingga mudah menerima hidayah, sebagaimana dinyatakan dalam AL-QUR'AN bahwa   "Sholat mencegah dari perbuatan buruk dan mungkar". 

Akhirnya, marilah kita senantiasa berusaha menghidupkan hati dengan cara beramal sholeh, mentaati semua perintah dan larangan ALLAH. Semoga ALLAH memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapat rakhmat,  aaamiiiin .

Wassalaamu Alaikum Warakhmatullaahi Wabarakaatuh.             

Sabtu, 11 Juni 2011

PAKAIAN WANITA MUSLIMAH (JILBAB) ADALAH PAKAIAN WAJIB BAGI PEREMPUAN ISLAM

PAKAIAN WANITA MUSLIMAH (JILBAB) ADALAH PAKAIAN WAJIB BAGI PEREMPUAN ISLAM

LIHATLAH BETAPA NAMPAK TERHORMAT, ANGGUN DAN CANTIKNYA PEREMPUAN YANG MENGENAKAN PAKAIAN WANITA MUSLIMAH. Lalu kenapa masih banyak wanita muslim yang belum mengenakan pakaian muslimah ??? , padahal jelas2  ALLAH SWT memerintahkan kepada setiap wanita muslim untuk menutup aurat, dan itu antara lain ialah dengan cara memakai pakaian  yang memenuhi standar islam .
Didalam AL-QURAN SURAT AN NUUR AYAT 31  ALLAH MEMERINTAHKAN SEBAGAI BERIKUT :Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan  perhiasannya,  kecuali kepada suami  mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.    (QS : AN  NUUR : 31)


Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.  (QS  AL  AHZAB : 59)

Perintah ini adalah tidak main2 , dan sikap seorang yang beriman, ketika menerima perintah dari ALLAH , haruslah segera melaksanakan dengan taat. Dan orang-orang yang melanggar perintah atau ketetapan yang diturunkan ALLAH, maka ia masuk dalam golongan orang-orang yg Fasik.
Dalam hadits diriwayatkan, Rasulullah SAW pernah menegur Asma' (Putri  sohabat Abu Bakar Asshidiq) sebagai berikut :
"WAHAI ASMA' SESUNGGUHNYA SEORANG WANITA ITU APABILA TELAH BALIGH (SUDAH MENGALAMI HAID/MENSTRUASI) , MAKA TIDAK BOLEH BAGINYA MENAMPAKKAN TUBUHNYA KECUALI INI DAN INI" , SERAYA MENUNJUK WAJAH DAN TELAPAK TANGANNYA.  ( HADITS RIWAYAT  ABU DAWUD ). 

Nah.....! , maukah kita masuk dalam golongan orang yang di CAP oleh ALLAH sebagai orang yang tidak taat dan pembangkang ??  yang kelak akan mendapat hukuman dari ALLAH.

Sekali wanita muslim tidak mengenakan pakaian wanita muslimah, maka itu berarti sudah berbuat dosa. Jika itu dilakukan selama satu hari, maka dosalah dia selama satu hari. Kalaupun misalnya dianggap bahwa itu hanyalah dosa kecil, sebagaimana anggapan kebanyakan orang,  tapi bayangkan jika itu anda lakukan selama  bertahun- tahun  SELAMA HIDUP ANDA, maka  akan
terkumpul menjadi dosa besar di hadapan ALLAH. NAUUZU BILLAAHI MIN DZAALIK .

LIHATLAH BETAPA NAMPAK TERHORMAT, ANGGUN DAN CANTIKNYA WANITA YANG MENGENAKAN PAKAIAN WANITA MUSLIMAH. Lalu kenapa masih banyak wanita muslim yang belum melaksanakannya ??? , padahal jelas2  ALLAH SWT memerintahkan kepada setiap wanita muslim untuk menutup aurat, dan itu antara lain ialah dengan cara memakai pakaian yang memenuhi standar Islam . MAKA  BERSEGERALAH KENAKAN PAKAIAN WANITA MUSLIMAH UNTUK MENCARI RIDHO ALLAH, JANGAN KITA MENABUNG DOSA SEDIKIT DEMI SEDIKIT YANG LAMA-LAMA MENJADI DOSA BESAR DIHADAPAN ALLAH .
 http://sholatberjamaah-jaka.blogspot.com/SILAHKAN  JIKA ANDA INGIN BERKOMENTARSabtu, 04 Juni 2011

AIR SENI SALAH SATU PENYEBAB SESEORANG MENERIMA AZAB KUBUR

AIR SENI SALAH SATU PENYEBAB SESEORANG MENERIMA AZAB KUBUR


Assalaamu alaikum warakhmatullaahi wabarakaatuh.

Keteledoran yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan istinjak adalah dalam hal membersihkan diri setelah buang air seni (cebok). Barangkali dalam hal membersihkan diri setelah buang air besar, kita bisa lebih teliti karena apabila kurang bersih, maka akan berbau, disamping itu keluarnya kotoran lebih bisa dikendalikan dan akan terasa oleh kita. Namun tidak demikian halnya dengan buang air seni, sering kali setelah buang air seni, masih ada sisa yang tertinggal yang akan keluar lagi walaupun itu Cuma setetes dua tetes, dan itu sering kita abaikan, karena memang air seni tidak begitu tercium baunya. Nah.... sisa air seni yang keluar inilah yang akan menjadi penyebab tidak sucinya pakaian kita, khususnya celana dalam atau bahkan pakaian luarnya dan ini terjadi tanpa kita sadari. Kejadian inilah yang akan bisa mengantar kita kepada AZAB KUBUR, sebagaimana tersebut dalam hadits.


Abu Hurairah  r.a berkata, bahwa Rasullah saw bersabda : “ Bersucilah setelah buang air seni, karena umumnya siksa kubur itu disebabkan olehnya ”

Sedang dalam riwayat al – Hakim disebutkan, “ Kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh buang air seni “

     Hadits dikutip dari Bulughul Maram nomor  109 dan 110


Pertanyaannya adalah mengapa hal yang pada umumnya disepelekan oleh kebanyakan orang bisa menjadi penyebab menerima azab kubur ??  . Hal ini adalah mudah untuk dimengerti, bahwa ketika kita teledor dalam hal membersihkan diri setelah buang air seni, maka pakaian kita menjadi tidak suci, sehingga ketika kita melakukan sholat, maka sholat itu menjadi tidak sah dan tidak diterima oleh ALLAH swt. Dan ingat SHOLAT adalah hak ALLAH yang harus kita tunaikan, yang merupakan salah satu RUKUN ISLAM, dengan tidak sahnya sholat, maka gugurlah salah satu rukun islam, dan ini menjadikan kita berdosa di hadapan ALLAH yang dikarenakan keteledoran kita, sehingga kelak akan mendapat siksa kubur, bahkan akan menjalani siksa neraka, di akherat kelak. Karena itu Rasulullah mengingatkan kita sebagaimana tercantum dalam hadits tersebut di atas. Karena itu wahai rekan-rekan muslimin dan muslimat,  berhati-hatilah dalam membersihkan diri setelah buang air seni. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa mencari keridhoan ALLAH dalam menjalani hidup ini.

Wassalaamu alaikum warakhmatullaahi wabarakaatuh


   
SILAHKAN JIKA ANDA INGIN BERKOMENTAR